Tag: nền tảng giao dịch

Welcome bonus vi


start forex commodities bitcoin trading with 1 free no deposit bonus

Bước 1. Mở tài khoản miễn phí


Bước 2. Xác nhận tài khoản


Bước 3. Nhận tiền thưởng của bạn

Bắt đầu giao dịch ngoại hối với $ 1 ít nhất

Bởi vì bạn có thể có bàn giao dịch Trực tiếp và Demo trong một tài khoản AGEA:
  1. Bạn có thể bắt đầu giao dịch trên tài khoản demo đã có 10,000 đô la tiền ảo.
  2. Bạn có thể yêu cầu Tiền thưởng chào mừng $5,00 của mình và bắt đầu giao dịch ngoại hối trực tiếp mà không cần đặt cọc thêm.
  3. Bạn có thể gửi và nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình.


Đăng ký một tài khoản miễn phí

Làm thế nào để nhận được $ 5 tiền thưởng?

Để nhận phần thưởng chào mừng $ 5,00, bạn cần xác minh tài khoản của mình:
  • a) Nhận dạng Hình ảnh: (tức là hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc ID do chính phủ cấp). Tài liệu này phải bao gồm hình ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày hết hạn.
  • b) Xác nhận địa chỉ: Các hình thức chứng minh nơi cư trú được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hóa đơn tiện ích (nước, ga, điện hoặc tương tự), hóa đơn điện thoại, sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng, sao kê thế chấp, thư từ thuế, chính phủ chính thức – Chứng minh nhân dân đã cấp (đây không phải là giấy tờ được cung cấp để làm bằng chứng nhận dạng). Tài liệu này phải có tên đầy đủ, địa chỉ cư trú đầy đủ và được ghi ngày trong vòng sáu tháng qua.


Xác thực tài khoản của bạn

Nền tảng giao dịch

forex trading platform streamster
Streamster


Streamster for Desktop


Streamster for iPhone


Streamster for Android

forex trading platform streamster web
WebTrader


Trade in Browser


Trade in Browser

forex trading platform streamster mt4
MetaTrader 4


MT4 for iPhone


MT4 for Android


MT4 for Desktop

A Brief Introduction to AGEA & Forex

Phương thức gửi tiền tốt nhất mà tôi có thể sử dụng là gì?

PayTrust88 là một dịch vụ chuyển khoản ngân hàng địa phương, nơi tiền được gửi từ các ngân hàng địa phương lớn ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Để gửi tiền, bạn cần chỉ định số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó là tên chủ tài khoản ngân hàng và số tiền bạn muốn gửi. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán để bắt đầu chuyển khoản ngân hàng.

Trading Forex Online!

Buy and sell major currency pairs and cross rates with one mouse click
You can start trading with as little as $1!
Open your account for free and Get $5 Cash Reward so you can start trading right away!
Spreads between bid and offer prices are the tightest in the forex market

Trading on 1% Margin

Trading on margin (1%) allows you to trade $10,000 with only $100 deposit (collateral) in your account
You don’t need to start on live market right away – practice with your virtual money first
No commissions or exchange fees on your trades – you can trade as much as you like!
You can even earn interest on your positions

News, Chat, Alerts and Support

Read real-time economic news and forecasts about global economy and forex markets
Get alerts narrated aloud prior to major scheduled market events
Chat with other forex traders about market events, exchange trading ideas and learn
Get help from our support professionals available 24/5 on support chat channels

Advanced Personalized Charting

The most sophisticated and easy-to-use forex charting tool with built-in advanced technical indicators
You can trade, view and modify open positions – directly on your charts
Modify parameters of technical indicators in real-time and see how they appear immediately
Build your chart collection by adding your saved chart configurations

Simple and Powerfull

Easy to use and understand even if you are a beginner
Streamster™ trading software gives you the best forex trading experience available!
Arrange trading windows according to your preference, set charting options, use auto-pilot, and much more…
You only need 5 minutes to open your account – and it’s free!

What is Forex Trading ?

Forex (Foreign Exchange) is the name given to the direct access trading of foreign currencies.
With an average daily volume of $1.4 trillion,
Forex is 46 times larger than all the futures markets combined and,
for that reason, is the world’s most liquid market.

How do I choose between Mini and Standard Forex account ?

AGEA’s trading platform allows you to specify any quantity in your order form,
including 10000 (mini) or 100000 (standard). If you specify quantity 1,
your margin requirement will be 1 cent (1%).

How much money do I need to start trading Forex ?

With its industry-leading platform, AGEA allows you to start trading in Forex market with as little as $1!
Due to their strict lot specifications, most of other Forex brokers require at least $500 to start with.

May I open a demo account and try the system first?

Because you can have a live and a demo trading desks within one AGEA account,
you can try the system using the same account you can later use for live Forex trading.
In any case, you can open your AGEA account for free!


Live Support

Live Support

Live Chat